မူလစာမ်က္ႏွာ

Sunday, December 9, 2012

မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာလိုအပ္ေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲအခ်ိဳ႔

မိမိကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးတြင္ရွိသင့္/ထိုက္တဲ့Software ေလးေတြကို ဒီေနရာမွာ သြားေရာက္ျပီး Download ရယူႏိုင္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဒီေနရာကေနျပီး သြားေရာက္ရယူရင္လဲ ရပါတယ္။
လိုအပ္တာရွိရင္ ေဒါင္းခ်လိုက္ေနာ္ သူငယ္ခ်င္း။ Download Link here

No comments:

Post a Comment